Baletni Škola Olomouc z.s.
Individuální a milý přístup, vysoká profesionalita. Rodiče i děti si mohou vybrat, zda se budou chtít zúčastnit soutěží a vystoupení nebo zda budou brát balet jako prostor pro zdokonalení držení těla a rozvoj pohybových vlastností. Široká nabídka možností v čem dítě rozvíjet - klasický balet, moderní tanec,lídový tanec, gymnastika (zaměřená na tanec) a další. Všichní pedagogy naší školy maji pedagogické vzdělani a dlohouletou praxi s tancovaním a vyukou děti

Važené rodiče a děti od přištího tydně(01.06.) začina gymnastika podle rozvrhu jako obvykle na gymnastickém salu

Vážení rodiče a milé děti, bude prodloužit vyuku baletu, moderny a gymnastiky do 22 července. Budeme na vas moc těšit.Sledujte Fb a stranky, tam budou informace a opakujte cvičeni co jsme natočili pro vas a kteři budeme doplňovat Irča a cely tým BŠO 

Hlavním cílem

Cílem je objevit a podchytit mladé talenty a systematicky je připravit k následnému studiu tance na středních odborných školách - konzervatořích, ale také podporovat amatérské tanečníky v jejich výuce tance a přípravě na soutěže a různá vystoupení.

"Někteří lidé si myslí, že dobrým tanečníkem se musíte narodit, ale všichni dobří tanečníci, které znám, se museli učit a tvrdě trénovat."


  www.Topnahradnidily24.cz                Partneři a sponzoři