Talentové zkoušky ZUŠ Olomouc IP.


V souladu §2 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání,
v platném znění, stanovuji kritéria pro talentové zkoušky 

Talentové zkoušky pro školní rok 2024/2025 proběhnou v těchto termínech:

20 ČERVNA 2024 VE ČTVRTEK OD 14H DO 16H


1. Talentová zkouška

Všichni uchazeči o studium na ZUŠ vykonají talentovou zkoušku, která bude bodově ohodnocena. Schopnosti a předpoklady ke studiu na ZUŠ hodnotí 3 – členná odborná komise, která je jmenována ředitelkou školy. U talentové zkoušky obdrží uchazeč číslo, pod kterým budou zveřejněny na stránkách školy výsledky zkoušky. Výsledek zkoušky se nezasílá jiným způsobem.

2. Bodový systém

Talentová zkouška v jednotlivých oborech vyučovaných na ZUŠ je složena ze tří částí, ve kterých jsou jednotliví uchazeči hodnoceni formou bodové škály v rozmezí 1 – 10 bodů.
Maximální možný počet získaných bodů je celkem 30 bodů.
Minimální počet bodů potřebných pro přijetí je 15 bodů – minimálně 5 bodů v každé hodnocené kategorii.


Taneční obor:

A. Jednoduchá gymnastika (1 - 10 bodů)
Pohybové schopnosti (ohebnost, motorika, držení těla, napodobení pohybu)

B. Rozlišení tempa (1 - 10 bodů)
Určení základního metrického členění – tleskání dob v předehrané písni

C. Celkové předpoklady a schopnosti potřebné ke studiu na ZUŠ (1 - 10 bodů)
Fyzické dispozice, motorika, komunikační schopnosti