Školní/Ceník

Školní 2024/2025

POLOLETÍ

  1 x 60 min. týdně

Můžete si vybrat balet nebo gymnastiku.

2500 Kč

 2 x 60 min. 

Balet, gymnastika

2800 Kč

 3 x 60 min.   

Balet, gymnastika moderna 

3300 Kč

Soutěžní skupina

Cena zahrnuje plný počet vyučovacích hodiny a zkoušky 

4200 Kč

Soukromá lekce 

Cena individuálních hodin pro 2 / osoby/ 1 osoba 200 Kč /

Naši školu. Individuální hodiny nejsou určeny jen pro žáky baletní školy, ale i pro veřejnost.  

400 Kč

Pokud by někdo měl zájem o vytvoření darovací smlouvy, kontaktujte p.Popová Smlouvu škola vystavuje obvykle pro částky od 20,000Kč výše (v ceně je pak ale školné dítěte na celý školní rok a propagace na našem webu i dalších propagačních materiálech školy). 

  Lekce pro dospělé

3měsíce, 4x za měsíc jedna lekce 60 minut. 

1600 Kč

Pokud navštěvují kurs sourozenci, mají slevu 200Kč ze školného na jedno ditě

Pokud jsou děti trenéry vybrány pro přípravu na soutěže (a mají o soutěže zájem), neplatí již další finance za choreografii a přípravu na soutěže, platí si jen vedlejší náklady spojené se soutěžemi (startovné, kostýmy, cestovné, případně ubytování apod.)

Školné se platí .(1.platba do 30.09 a 2.platba 28.02)

Bankovní spojení: Fio banka Olomouc
č. účtu: 2800727020 / 2010

Do poznámky Jméno a příjmení ditěte, podle přihlasky

S podanim elektronické přihlašky automatický davate souhlas se školním řadem