Prostory školy 

Baletni škola Olomouc-Irina Popova spolek

Vznik v roce 2010, právní forma - spolek.

Hlavním cílem sdružení je rozvíjet kulturu těla, propagovat taneční umění, výuku baletu, pohyb, hudbu, kultivovat a rozvíjet taneční kulturu po stránce duchovní i fyzické. Baletní škola MgA. Iriny Popové v Olomouci a Prostějově je určena pro dívky i chlapce se zájmem o tanec. Cílem je objevit a podchytit mladé talenty a systematicky je připravit k následnému studiu tance na středních odborných školách - konzervatořích, ale také podporovat amatérské tanečníky v jejich výuce tance a přípravě na soutěže a různá vystoupení.

Adresa sálu, kde výuka probíhá, je Třída Svobody 39, Olomouc.

Sídlo spolku: Velkomoravská 59, 779 00 Olomouc
IČ: 22853570
Banka: Fio banka Olomouc
č. účtu: 2800727020/2010

Prostory školy

Vybavení školy:

Velký taneční sál - 70 m2 plochy/ baletizol

Celková plocha zrcadel 63 m2

Baletní tyče - 20m

Samostatná šatna 2x

Samostatná WC 3X

Sprcha

Kuchyňka

tělocvičnu ZŠ Sv. Voršily  

Aksamitova 707/6, 779 00 Olomouc