Lektoři 

Máme skvělé učitele

Mgr.SvatavaPořízková,dipl.um

pripravka mali/Balet

• Vzdělání-Taneční konzervatoř Brno Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy


Po studiu na Taneční konzervatoři v Brně (1993-2001) začala pracovat v Moravském divadle (2002, 2017 demisólistka, 2005 sólistka baletu). Při zaměstnání vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy (2007-2012 s aprobací NJ).

Členka Mensy ČR (2003).

Trenérka oddílu gymnastiky Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci (2013 - 2014). 

Veronika Pluskalova

Gymnastika

 Vzdělání:

2002 - 2011 Zš Melantrichova Prostějov

2011 - 2015 Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově (zakončeno maturitní zkouškou)

2018 - dosud Univerzita Palackého v Olomouci, Fakulta zdravotnických věd,obor fyzioterapie.

Zájmy:

Sport - sportovní gymnastika na vrcholové úrovni; od roku 2001 do

2014

Největší úspěch - Mistrovství Evropy 2010 (Birmingham)

Další úspěchy - MČr 2010 Juniorky 2.místo, MČr 2011 - I. liga družstev žen 3.místo MČr 2012 - Ženy 5.místo, MČr 2012 - extraliga 4.místo, MČr 2014 - finále na prostých a bradlech 5.místo


Sylva Kopecká

Gymnastika/externí pedagog

Denisa Kopecká 

asistent