Mgr.Svatava Pořízková,dipl.um

Vzdělání-Taneční konzervatoř Brno Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy

Po studiu na Taneční konzervatoři v Brně (1993-2001) začala pracovat v Moravském divadle (2002, 2017 demisólistka, 2005 sólistka baletu). Při zaměstnání vystudovala na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Učitelství pro 1. stupeň základní školy (2007-2012 s aprobací NJ).

Členka Mensy ČR (2003).

Trenérka oddílu gymnastiky Sportovního klubu Univerzity Palackého v Olomouci (2013 - 2014).