Baletní škola pro děti od 4 let

Současná společnost je velmi spotřební a svět je plný spěchu, zloby a násilí. Jako protiklad k tomu nabízíme alespoň malou mírou uvést vaše děti do nádherného světa hudby a pohybu - světa, který děti kultivuje a rozvíjí jak po stránce duchovní, tak i fyzické.
Naším cílem je jak příprava nadaných dětí, které se chystají na profesionální taneční dráhu, případně se chtějí věnovat tanci intenzivně jako amatéři a účastnit se domácích i zahraničních amatérských soutěží, tak i příprava těch dětí, které se jen chtějí s pohybem seznámit a naučit se vnímat své vnitřní pocity a vyjadřovat je tancem.

Hodiny rytmiky a baletu pro malé děti jsou zaměřeny na správné držení těla, rozvíjení pohyblivosti a pružnosti, tvořivost, představivost, hudební a prostorové cítění a koordinaci, větší děti na to navazují jak náročnější výukou baletu, tak i gymnastikou a výukou moderního tance. Nesoustředíme se tedy jen na klasický balet (který ale považujeme za základ), ale i na umělecké formy moderního a současného tance (Modern a Contemporary dance, )

Výuku baletu vede MgA. Irina Popova (pro skupiny "střední" a "velcí"), skupinu "nejmenší" a "malí" vede Mgr. Svatava Pořízková ,


Adresa baletní sálu, kde výuka probíhá, je Třída Svobody 39, Olomouc.