Aktuální informace/Novinky

Pozor informujeme o prodloužené vyuce a to je do 9.07


V ponděli 24.05 začiname vyuku na baletním sale. V ponděli gymnastika od 15 do 16h skupina Středni, od 16 do 17h skupina Velké. Utery podle rozvrhu neni žadná změna, středa podle rozvrhu, neni žadná zmena, ctvrtek od 15h do 16h mali, nejmenší gymnastika pak dale moderna podle rozvrhu. Patek podle rozvrhu. Gymnastika bude na baletním sale a bude jen dočasne pak se vratime do tělocvičny když budou fungovat normalněJe nutne stahnout a vyplnit čestné prohlašeni. stahnout zde