Regionálních sportovních hrách a Speciálních olympiádách pořádaných Fakultou tělesné kultury.