Školné 

Školné děti:
- Děti - skupina "Nejmenší" a "Malí" (případně i z ostatních skupin, pokud chodí jen 2 x týdně) - 2200 Kč za školní pololetí, lekce 8x za měsíc, jedna lekce 60 minut.*
- Děti - skupina "Střední" a "Velcí" 2700 Kč za školní pololetí, lekce 12-16x za měsíc, jedna lekce 60 minut.*
- Děti - které chodí 1 x týdně, 1500 Kč za školní pololetí, lekce 4x za měsíc, jedna lekce 60 minut.*
Pokud navštěvují kurs sourozenci, mají slevu 200Kč ze školného na jedno ditě

Pokud jsou děti trenéry vybrány pro přípravu na soutěže (a mají o soutěže zájem), neplatí již další finance za choreografii a přípravu na soutěže, platí si jen vedlejší náklady spojené se soutěžemi (startovné, kostýmy, cestovné, případně ubytování apod.)Lekce pro dospělé:

Dospělí - 1200 Kč za 3 měsíce, 4x za měsíc jedna lekce 60 minut.
individuální (pro děti i dospělé) probíhají po domluvě s MgA. Irina Popova.

Cena individuální hodiny je 300,- Kč. / 1 osoba/
Cena individuálních hodin pro 2 osoby / 1 osoba 150 Kč /

Naši školu. Individuální hodiny nejsou určeny jen pro žáky baletní školy, ale i pro veřejnost.

* Vrácení školného je možné pouze v případě dlouhodobé nemoci dítěte, nebo jiného závažného důvodu, který znemožnuje dítěti docházku na kurzy. Závažnost důvodu musí být uznána vedením školy.Vraceny pouze poměrné části již zaplaceného školného.

Pokud by někdo měl zájem o vytvoření darovací smlouvy, kontaktujte p.Popova Smlouvu škola vystavuje obvykle pro částky od 10,000Kč výše (v ceně je pak ale školné dítěte na celý školní rok a propagace na našem webu i dalších propagačních materiálech školy).

Bankovní spojení: Fio banka Olomouc
č. účtu: 2800727020 / 2010

Do poznámky    Jméno a příjmení ditěte, podle přihlasky