Školné 

za školny rok 23/24

Školné děti:

,1500 Kč za školní pololetí, lekce 1 x týdně jedna lekce 60 minut.

2000 Kč za školní pololetí, lekce 2 h x za týden , jedna lekce 60 minut

2800 Kč za školní pololetí, lekce 3h x za týdně, jedna lekce 60 minut.*

Děti Soutěžní skupina


2000 Kč za školní pololetí, lekce 1 x týdně jedna lekce 60 minut.( je včetně připravy na soutěží a studovaní choreography)

3000 Kč za školní pololetí, lekce 2 h x za týden , jedna lekce 60 minut.*( je včetně připravy na soutěží a studovaní choreography)

 3200 Kč za školní pololetí, lekce 3h x za týdně, jedna lekce 60 minut.*

*( je včetně připravy na soutěží a studovaní choreography)


Pokud navštěvují kurs sourozenci, mají slevu 200Kč ze školného na jedno ditě

Pokud jsou děti trenéry vybrány pro přípravu na soutěže (a mají o soutěže zájem), neplatí již další finance za choreografii a přípravu na soutěže, platí si jen vedlejší náklady spojené se soutěžemi (startovné, kostýmy, cestovné, případně ubytování apod.)

Lekce pro dospělé:

Dospělí - 1200 Kč za 3 měsíce, 4x za měsíc jedna lekce 60 minut.
individuální (pro děti i dospělé) probíhají po domluvě s MgA. Irina Popova.

Cena individuální hodiny je 350,- Kč. / 1 osoba/
Cena individuálních hodin pro 2 osoby / 1 osoba 200 Kč /

Naši školu. Individuální hodiny nejsou určeny jen pro žáky baletní školy, ale i pro veřejnost.

* Vrácení školného.

Školné se nevrací, proto se platí až koncem danného měsíce.(1.platba do 30.09 a 2.platba 28.02)

V připadu uzavřeni školy kvuli pandemii Covid -19, bude vyuka nahrazená on line hodiny a proto to neni duvod vraceni školného

Nelze také přenášet platbu zaplaceného skolného na následujicí pololetí. Po domluvě ve vyjimečných případech lze domluvit alternativní řešeni.

Pokud by někdo měl zájem o vytvoření darovací smlouvy, kontaktujte p.Popova Smlouvu škola vystavuje obvykle pro částky od 20,000Kč výše (v ceně je pak ale školné dítěte na celý školní rok a propagace na našem webu i dalších propagačních materiálech školy).

Bankovní spojení: Fio banka Olomouc
č. účtu: 2800727020 / 2010

Do poznámky    Jméno a příjmení ditěte, podle přihlasky

S podanim elektronické přihlašky automatický davate souhlas se školním řadem